Quay lại

Ông TRẦN SƠN

Ngày sinh: /1931

Ngày giỗ:19-06-2014 (âm lịch)

Hưởng thọ: 83 tuổi

Quê quán:

Vị trí phần mộ: Lô 27 - Dãy 6 - Khu D8 - Đồi Kim

Lời nhắn

Danh sách lời nhắn