Quay lại

Ông NGUYỄN QUỐC ANH

Ngày sinh: 16/04/1928

Ngày giỗ:02-07-2014 (âm lịch)

Hưởng thọ: 86 tuổi

Quê quán: Hàng Cót - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Vị trí phần mộ: Lô 18 - Dãy 2 - Khu D6 - Đồi Kim

Lời nhắn

Danh sách lời nhắn