Chia sẻ:

Xem tuổi xông nhà năm 2018 Mậu Tuất

Xông nhà năm mới ảnh hưởng đến vận mệnh, công việc của gia chủ.

Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đánh dấu vận thế của con người và ngôi nhà mà họ đang sinh sống trong đó được coi là hoàn toàn đổi mới. Theo quan điểm dân gian người xưa cho rằng, người đầu tiên đến xông đất, xông nhà vào đầu năm mới sẽ có ảnh hưởng sâu sắc tới vận mệnh và công việc làm ăn của gia đình chủ nhà trong cả một năm. Chính bởi vậy, các bậc cao niên luôn rất cẩn thận khi lựa chọn người đầu tiên đến xông nhà, xông đất sau đêm giao thừa.

Theo các chuyên gia phong thủy khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ là tốt nhất, Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với Năm Mậu Tuất 2018. Chúng tôi sẽ liệt kê các tuổi hợp với gia chủ theo thứ tự giảm dần

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi Tý

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi tý

– Giáp Tý 1984 có thể lựa chọn những người xông nhà:  Năm 1983 (Quý Hợi), 1996 (Bính Tý), 1997 (Đinh Sửu), 1953 (Quý Tỵ), 1974 (Giáp Dần), 1982 (Nhâm Tuất), 1949 (Kỷ Sửu), 2004 (Giáp Thân)

– Bính Tý 1996 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1973 (Quý Sửu), 1951 (Tân Mão), 1958 (Mậu Tuất), 1996 (Bính Tý), 1997 (Đinh Sửu).

– Nhâm Tý 1972 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1997 (Đinh Sửu), 1949 (Kỷ Sửu), 1953(Quý Tỵ), 1983 (Quý Hợi), 1987 (Đinh Mão), 1948 (Mậu Tý), 1956(Bính Thân), 1965 (Ất Tỵ), 1973 (Quý Sửu), 1974 (Giáp Dần), 1982 (Nhâm Tuất), 1994 (Giáp Tuất), 1995 (Ất Hợi), 1996 (Bính Tý), 2004 (Giáp Thân)

– Canh Tý 1960 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1948 (Mậu Tý), 1949 (Kỷ Sửu), 1965 (Ất Tỵ), 1995 (Ất Hợi), 1956 (Bính Thân), 1985 (Ất Sửu)

– Mậu Tý 1948 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1973 (Quý Sửu), 1948 (Mậu Tý), 1949 (Kỷ Sửu), 1950(Canh Dần), 1956 (Bính Thân), 1958(Mậu Tuất), 1980 (Canh Thân)

Tuổi xông nhà năm 2018 cho người tuổi Sửu

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi sửu

– Ất Sửu 1985 Mệnh có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1953(Quý Tỵ), 1975 ( Ất Mão), 1983 (Quý Hợi), 1996 (Bính Tý), 1997 (Đinh Sửu), 1960 (Canh Tý), 1974 (Giáp Dần), 2005 (Ất Dậu)

– Tân Sửu 1961 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1986 (Bính Dần), 1948 (Mậu Tý), 1949 (Kỷ Sửu), 1956 (Bính Thân), 1963 (Quý Mão), 1965 (Ất Tỵ), 1996 (Bính Tý)

– Quý Sửu 1973 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1948 (Mậu Tý), 1953(Quý Tỵ), 1965 (Ất Tỵ), 1975 (Ất Mão), 1978 (Mậu Ngọ), 1983 (Quý Hợi), 1986 (Bính Dần), 1996 (Bính Tý), 1949 (Kỷ Sửu), 1956 (Bính Thân), 1973 (Quý Sửu), 1974 (Giáp Dần), 1995 (Ất Hợi), 1997 (Đinh Sửu), 2005 (Ất Dậu).

– Đinh Sửu 1997 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1950(Canh Dần), 1972 (Nhâm Tý), 1973 (Quý Sửu), 1989 (Kỷ Tỵ), 1996 (Bính Tý), 1997 (Đinh Sửu)

– Kỷ Sửu 1949 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1948 (Mậu Tý), 1949 (Kỷ Sửu), 1950 (Canh Dần), 1951(Tân Mão), 1973 (Quý Sửu), 1989 (Kỷ Tỵ)

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho tuổi Dần

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi dần

– Nhâm Dần 1962 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1983 (Quý Hợi), 1966 (Bính Ngọ), 1974 (Giáp Dần), 1975 (Ất Mão), 1982 (Nhâm Tuất), 1997 (Đinh Sửu), 1947 (Đinh Hợi), 1967 (Đinh Mùi), 1990 (Canh Ngọ), 2007 (Đinh Hợi)

– Mậu Dần 1998 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1986 (Bính Dần), 1978 (Mậu Ngọ), 1963 (Quý Mão), 1983 (Quý Hợi), 1987 (Đinh Mão), 1995 (Ất Hợi), 1948 (Mậu Tý), 1949 (Kỷ Sửu), 1970 (Canh Tuất), 1994 (Giáp Tuất)

– Giáp Dần 1974 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1959 (Kỷ Hợi), 1966 (Bính Ngọ), 1983 (Quý Hợi), 1950 (Canh Dần), 1951 (Tân Mão), 1958(Mậu Tuất), 1963 (Quý Mão), 1973 (Quý Sửu), 1974 (Giáp Dần), 1982 (Nhâm Tuất),  2002 (Nhâm Ngọ)

– Bính Dần 1986 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1951(Tân Mão), 1958 (Mậu Tuất), 1978 (Mậu Ngọ), 1986 (Bính Dần), 1946 (Bính Tuất), 1950 (Canh Dần), 1959 (Kỷ Hợi), 1973 (Quý Sửu), 1994 (Giáp Tuất), 1995 (Ất Hợi), 1998 (Mậu Dần), 2006(Bính Tuất)

– Canh Dần 1950 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1978 (Mậu Ngọ), 1983 (Quý Hợi), 1995 (Ất Hợi), 1975 (Ất Mão), 1966 (Bính Ngọ), 1987 (Đinh Mão), 1986 (Bính Dần), 1982 (Nhâm Tuất), 1997 (Đinh Sửu), 1994 (Giáp Tuất), 1948 (Mậu Tý), 1949 (Kỷ Sửu), 1974 (Giáp Dần), 1965 (Ất Tỵ), 1958 (Mậu Tuất), 1950 (Canh Dần), 2005 (Ất Dậu)

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi Mão

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi mão

– Đinh Mão 1987 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1987 (Đinh Mão), 1958(Mậu Tuất), 1946 (Bính Tuất), 1950(Canh Dần), 1951(Tân Mão), 1959 (Kỷ Hợi), 1982 (Nhâm Tuất), 1994 (Giáp Tuất), 1995 (Ất Hợi), 1999 (Kỷ Mão), 2006 (Bính Tuất)

– Ất Mão 1975 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1950 (Canh Dần), 1958(Mậu Tuất), 1963 (Quý Mão), 1970 (Canh Tuất), 1975 (Ất Mão), 1983 (Quý Hợi), 1951 (Tân Mão), 1973 (Quý Sửu), 1980 (Canh Thân), 1982 (Nhâm Tuất), 2003 (Quý Mùi)

– Kỷ Mão 1999 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1987 (Đinh Mão), 1994 (Giáp Tuất), 1986 (Bính Dần), 1949 (Kỷ Sửu), 1956 (Bính Thân), 1963 (Quý Mão), 1970 (Canh Tuất), 1979 (Kỷ Mùi), 1995 (Ất Hợi)

– Quý Mão 1963 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1975 (Ất Mão), 1983 (Quý Hợi), 1953 (Quý Tỵ), 1982 (Nhâm Tuất), 1946 (Bính Tuất), 1958 (Mậu Tuất), 1963 (Quý Mão), 1974 (Giáp Dần), 1998 (Mậu Dần), 2006 (Bính Tuất)

– Tân Mão 1951 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1983 (Quý Hợi), 1986 (Bính Dần), 1953 (Quý Tỵ), 1956 (Bính Thân), 1966 (Bính Ngọ), 1975 (Ất Mão), 1982 (Nhâm Tuất), 1987 (Đinh Mão), 1994 (Giáp Tuất), 1949 (Kỷ Sửu), 1951 (Tân Mão), 1958 (Mậu Tuất), 1974 (Giáp Dần), 1979 (Kỷ Mùi), 1995 (Ất Hợi), 1996 (Bính Tý)

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi Thìn

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi thìn

– Giáp Thìn 1964 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1956 (Bính Thân), 1959 (Kỷ Hợi), 1989 (Kỷ Tỵ), 1972 (Nhâm Tý)

– Mậu Thìn 1988 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1953 (Quý Tỵ), 1983 (Quý Hợi), 1948 (Mậu Tý), 1956 (Bính Thân), 1966 (Bính Ngọ), 1978 (Mậu Ngọ), 1986 (Bính Dần), 1996 (Bính Tý), 1957 (Đinh Dậu), 1965 (Ất Tỵ), 1995 (Ất Hợi), 2005 (Ất Dậu)

– Bính Thìn 1976 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1948 (Mậu Tý), 1956 (Bính Thân), 1978 (Mậu Ngọ), 1986 (Bính Dần), 1957 (Đinh Dậu), 1965 (Ất Tỵ), 1995 (Ất Hợi)

– Nhâm Thìn 1952 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1950 (Canh Dần), 1980 (Canh Thân), 1971 (Tân Hợi), 1941 (Tân Tỵ), 1981 (Tân Dậu)

– Canh Thìn 2000 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1953 (Quý Tỵ), 1975 (Ất Mão), 1983 (Quý Hợi), 2005 (Ất Dậu), 1996 (Bính Tý)

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi Tỵ

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi tỵ

– Quý Tỵ 1953 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1958 (Mậu Tuất), 1953 (Quý Tỵ), 1973 (Quý Sửu), 1951 (Tân Mão), 1963 (Quý Mão)

– Ất Tỵ 1965 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1973 (Quý Sửu), 1950 (Canh Dần), 1958 (Mậu Tuất), 1965 (Ất Tỵ), 1990 (Canh Ngọ)

– Đinh tỵ 1977 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1949 (Kỷ Sửu), 1965 (Ất Tỵ), 1978 (Mậu Ngọ), 1987 (Đinh Mão), 1948 (Mậu Tý), 1957 (Đinh Dậu), 1994 (Giáp Tuất)

– Kỷ Tỵ 1989 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1949 (Kỷ Sửu), 1953 (Quý Tỵ), 1966 (Bính Ngọ), 1978 (Mậu Ngọ), 1987 (Đinh Mão), 1994 (Giáp Tuất), 1997 (Đinh Sửu), 1948 (Mậu Tý), 1957 (Đinh Dậu), 1965 (Ất Tỵ), 1996 (Bính Tý)

– Tân Tỵ 2001 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1953 (Quý Tỵ), 1966 (Bính Ngọ), 1996 (Bính Tý), 1946 (Bính Tuất), 1982 (Nhâm Tuất), 1997 (Đinh Sửu), 2006 (Bính Tuất)

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi Ngọ

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi ngọ

– Bính Ngọ 1966 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1958 (Mậu Tuất), 1950 (Canh Dần), 1951 (Tân Mão), 1974 (Giáp Dần), 2003 (Quý Mùi)

– Mậu Ngọ 1978 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1950 (Canh Dần), 1958 (Mậu Tuất), 1986 (Bính Dần), 2003 (Quý Mùi), 1946 (Bính Tuất), 1973 (Quý Sửu), 1998 (Mậu Dần), 2006 (Bính Tuất)

– Canh Ngọ 1990 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1965 (Ất Tỵ), 1986 (Bính Dần), 1995 (Ất Hợi), 1970 (Canh Tuất), 1979 (Kỷ Mùi), 1994 (Giáp Tuất)

– Giáp Ngọ 1954 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1953 (Quý Tỵ), 1974 (Giáp Dần), 1982 (Nhâm Tuất), 1983 (Quý Hợi), 1946 (Bính Tuất), 1967 (Đinh Mùi), 2006 (Bính Tuất).

– Nhâm Ngọ 2002 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1953 (Quý Tỵ), 1983 (Quý Hợi), 1950 (Canh Dần), 1965 (Ất Tỵ), 1995 (Ất Hợi)

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi Mùi

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi mùi

– Tân Mùi 1991 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1978 (Mậu Ngọ), 1986 (Bính Dần), 1956 (Bính Thân), 1963 (Quý Mão), 1966 (Bính Ngọ), 1987 (Đinh Mão), 1979 (Kỷ Mùi), 1995 (Ất Hợi)

– Kỷ Mùi 1979 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1951 (Tân Mão), 1978 (Mậu Ngọ), 1987 (Đinh Mão), 1950 (Canh Dần), 1959 (Kỷ Hợi), 1990 (Canh Ngọ), 1999 (Kỷ Mão), 2002 (Nhâm Ngọ)

– Đinh Mùi 1967 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1966 (Bính Ngọ), 1975 (Ất Mão), 2002 (Nhâm Ngọ), 1950 (Canh Dần), 1951 (Tân Mão), 1959 (Kỷ Hợi)

– Ất Mùi 1955 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1966 (Bính Ngọ), 1975 (Ất Mão), 1983 (Quý Hợi), 1953 (Quý Tỵ)

– Quý Mùi 2003 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1978 (Mậu Ngọ), 1966 (Bính Ngọ), 1975 (Ất Mão), 1983 (Quý Hợi), 1953 (Quý Tỵ), 1986 (Bính Dần), 1987 (Đinh Mão)

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi Thân

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi thân

– Bính Thân 1956 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1951 (Tân Mão), 1948 (Mậu Tý), 1956 (Bính Thân), 1958 (Mậu Tuất), 1965 (Ất Tỵ), 1973 (Quý Sửu), 1989 (Kỷ Tỵ)

– Mậu Thân 1968 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1948 (Mậu Tý), 1953 (Quý Tỵ), 1956 (Bính Thân), 1963 (Quý Mão), 1965 (Ất Tỵ), 1978 (Mậu Ngọ), 1987 (Đinh Mão), 1949 (Kỷ Sửu)

– Canh Thân 1980 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1953 (Quý Tỵ), 1965 (Ất Tỵ), 1975 (Ất Mão), 1948 ( Mậu Tý), 1978 (Mậu Ngọ), 1987 (Đinh Mão), 1949 (Kỷ Sửu), 1956 (Bính Thân), 1982 (Nhâm Tuất), 1995 (Ất Hợi), 1996 (Bính Tý), 1997 (Đinh Sửu)

– Nhâm Thân 1992 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1953 (Quý Tỵ), 1975 (Ất Mão), 1997 (Đinh Sửu), 1967 (Đinh Mùi), 1977 (Đinh Tỵ), 1982 (Nhâm Tuất), 1996 (Bính Tý), 2004 (Giáp Thân)

– Giáp Thân 2004 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1953 (Quý Tỵ), 1989 (Kỷ Tỵ), 1951 (Tân Mão), 1963 (Quý Mão), 1973 (Quý Sửu), 1996 (Bính Tý)

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi Dậu

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi dậu

– Quý Dậu 1993 có thể lựa chọn những người xông nhà: 1953 (Quý Tỵ), 1966 (Bính Ngọ), 1983 (Quý Hợi), 1974 (Giáp Dần), 1997 (Đinh Sửu), 1998 (Mậu Dần)

– Tân Dậu 1981 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1953 (Quý Tỵ), 1966 (Bính Ngọ), 1986 (Bính Dần), 1949 (Kỷ Sửu), 1956 (Bính Thân), 1978 (Mậu Ngọ), 1983 (Quý Hợi), 1965 (Ất Tỵ), 1973 (Quý Sửu), 1974 (Giáp Dần), 1996 (Bính Tý), 1997 (Đinh Sửu)

– Kỷ Dậu 1969 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1949 (Kỷ Sửu), 1978 (Mậu Ngọ), 1986 (Bính Dần), 1956 (Bính Thân), 1964 (Giáp Thìn), 1965 (Ất Tỵ), 1994 (Giáp Tuất)

– Đinh Dậu 1957 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1949 (Kỷ Sửu), 1950 (Canh Dần), 1965 (Ất Tỵ), 1973 (Quý Sửu), 1989 (Kỷ Tỵ), 2002 (Nhâm Ngọ)

– Ất Dậu 1945 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1950 (Canh Dần), 1953 (Quý Tỵ), 1973 (Quý Sửu), 1980 (Canh Thân), 1997 (Đinh Sửu)

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi Tuất

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi tuất

– Giáp Tuất 1994 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1951 (Tân Mão), 1986 (Bính Dần), 1987 (Đinh Mão), 1999 (Kỷ Mão), 1946 (Bính Tuất), 1949 (Kỷ Sửu), 1950 (Canh Dần), 1958 (Mậu Tuất), 1959 (Kỷ Hợi), 1973 (Quý Sửu), 1989 (Kỷ Tỵ), 1994 (Giáp Tuất), 2002 (Nhâm Ngọ), 2006 (Bính Tuất)

– Nhâm Tuất 1982 có thể lựa chọn những người xông nhà: 1950 (Canh Dần), 1951 (Tân Mão), 1975 (Ất Mão), 1973 (Quý Sửu), 1997 (Đinh Sửu), 1963 (Quý Mão), 1987 (Đinh Mão), 1958 (Mậu Tuất), 1970 (Canh Tuất), 1974 (Giáp Dần), 1982 (Nhâm Tuất), 2002 (Nhâm Ngọ)

– Canh Tuất 1970 có thể lựa chọn những người xông nhà: 1975 (Ất Mão), 1953 (Quý Tỵ), 1966 (Bính Ngọ), 1982 (Nhâm Tuất), 1983 (Quý Hợi), 1963 (Quý Mão), 1990 (Canh Ngọ), 1997 (Đinh Sửu), 1998 (Mậu Dần), 1999 (Kỷ Mão)

– Mậu Tuất 1958 có thể lựa chọn những người xông nhà: 1975 (Ất Mão), 1953 (Quý Tỵ), 1987 (Đinh Mão), 1986 (Bính Dần), 1983 (Quý Hợi), 1966 (Bính Ngọ), 1978 (Mậu Ngọ), 1948 (Mậu Tý), 1996 (Bính Tý), 1995 (Ất Hợi), 1949 (Kỷ Sửu), 1973 (Quý Sửu), 1965 (Ất Tỵ), 1958 (Mậu Tuất), 1956 (Bính Thân), 1951 (Tân Mão), 1950 (Canh Dần), 1997 (Đinh Sửu)

– Bính Tuất 1946 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1978 (Mậu Ngọ), 1986 (Bính Dần), 1987 (Đinh Mão), 1948 (Mậu Tý), 1949 (Kỷ Sửu), 1956 (Bính Thân), 1965 (Ất Tỵ), 1995 (Ất Hợi)

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi Hợi

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho Tuổi hợi

– Ất Hợi 1995 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1950 (Canh Dần), 1986 (Bính Dần), 1987 (Đinh Mão), 1951 (Tân Mão), 1958 (Mậu Tuất), 1973 (Quý Sửu), 1990 (Canh Ngọ), 1998 (Mậu Dần), 2003 (Quý Mùi)

– Quý Hợi 1983 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1950 (Canh Dần), 1951 (Tân Mão), 1958 (Mậu Tuất), 1963 (Quý Mão), 1975 (Ất Mão), 1973 (Quý Sửu), 1974 (Giáp Dần), 2003 (Quý Mùi)

– Tân Hợi 1971 có thể lựa chọn những người xông nhà: 1966 (Bính Ngọ), 1974 (Giáp Dần), 1975 (Ất Mão), 1986 (Bính Dần), 1996 (Bính Tý), 1946 (Bính Tuất), 1963 (Quý Mão), 1982 (Nhâm Tuất), 1998 (Mậu Dần)

– Kỷ Hợi 1959 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1974 (Giáp Dần), 1986 (Bính Dần), 1987 (Đinh Mão), 1966 (Bính Ngọ), 1975 (Ất Mão), 1978 (Mậu Ngọ), 1994 (Giáp Tuất)

– Đinh Hợi 1947 có thể lựa chọn những người xông nhà: Năm 1986 (Bính Dần), 1987 (Đinh Mão), 1978 (Mậu Ngọ), 1948 (Mậu Tý), 1949 (Kỷ Sửu), 1962 (Nhâm Dần), 1963 (Quý Mão), 1979 (Kỷ Mùi), 1994 (Giáp Tuất)

Đây là bài viết do Lạc Hồng Viên sưu tầm được, rất mong có thể giúp quý khách lựa chọn được tuổi xông nhà tốt nhất cho quý khách. Kính chúc quý khách sẽ đón năm mới tràn đầy sức khỏe và “an khang thịnh vượng!”

Trigger Sidebar Cart0
×
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng. Go to Shop