Chia sẻ:

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ GIỖ CHUNG HÀNG THÁNG TẠI LẠC HỒNG VIÊN

Kính gửi: Quý khách hàng
Để tưởng nhớ và tri ân với những người đã khuất, chúng tôi trân trọng thông báo, hàng tháng, Chùa Kim Sơn Lạc Hồng cùng Ban Quản lý Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên sẽ tổ chức một buổi lễ giỗ chung cho các hương linh có ngày mất trong tháng tại Lạc Hồng Viên. Đây là cơ hội để chúng ta cùng nhau kỷ niệm và cầu nguyện cho linh hồn của những người đã ra đi.
Thông tin về buổi lễ cụ thể kính mời Quý khách hàng xem trong giấy mời!
Xin trân trọng kính mời!
Thư Mời Giỗ Chung
Trigger Sidebar Cart0
×
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng. Go to Shop