Chia sẻ:

Tập huấn PCCC & CNCH tại Công Ty CPĐTXD&TM Toàn Cầu ngày 12/07/2023

Việc đảm bảo an toàn PCCC cho Công ty và toàn thể nhân viên là một trách nhiệm quan trọng!

Ngày 12/07/2023 Công ty CP ĐT XD & TM Toàn Cầu phối hợp với đội PCCC&CNCH quận Tây Hồ đã tổ chức tập huấn cho toàn bộ công nhân viên trong Công Ty

Dưới sự hướng dẫn hết sức tận tình, tỷ mỉ của Thượng úy Nguyễn Văn Dũng tất cả các Cán bộ, Công nhân viên Công ty đã lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Với những kiến thức đã được tập huấn và xây dựng tình huống thực hành chữa cháy bằng bình cứu hỏa (bình bột và bình khí) 100% Cán bộ, công nhân viên đã học được kỹ năng sử dụng bình chữa cháy và tính huống giả định là bình ga bị dò và cháy

Trong suốt quá trình tập huấn, Thượng úy Nguyễn Văn Dũng đã chú trọng vào việc xây dựng những khả năng cần thiết cho đội PCCC cơ sở. Thượng úy đã truyền đạt những kỹ năng quan trọng như phân loại vấn đề, ứng phó nhanh chóng và làm việc nhóm được đào tạo. Ông cũng chắc chắn rằng những kỹ năng này được áp dụng trong các bài tập thực tế, chắc chắn tính ứng dụng cao trong các tình huống khẩn cấp.

Một số hình ảnh về buổi tập huấn:

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 2

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 3

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 4

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 5

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 6

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 7

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 8

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 9

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 10

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 11

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 12

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 13

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 14

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 15

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 16

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 17

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 18

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 19

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 20

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 21

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 22

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 23

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 24

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 25

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 26

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 27

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 28

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 29

Trigger Sidebar Cart0
×
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng. Go to Shop