Chia sẻ:

Phật không thấy ai là kẻ thù

Đức Phật của chúng ta ngày xưa cũng bị nhiều người vu oan hủy nhục trước mặt vua quan, thần dân thiên hạ. Khi bị cô gái giả làm bụng bầu bêu xấu trước mặt đại chúng khi đang thuyết pháp Ngài vẫn an nhiên, không lời đính chính, minh oan cho mình.

Sau khi Phật thành đạo, Phật thuyết pháp làm cho vua quan, các nhà giàu có và dân chúng đều theo quy y Phật. Các ngoại đạo lép vế, nên chúng tìm cách hạ uy tín Phật.

Các người Bà La Môn đến nói với cô gái Chiến Già (Cinca Manavika) là tín đồ của họ. Hàng ngày cô trang điểm xinh đẹp, ôm bó hoa đi về hướng tịnh xá Kỳ Hoàn. Lúc phật tử nghe pháp xong, trở về thấy cô xinh đẹp, có người hỏi cô đi đâu thì cô lặng thinh, mỉm cười: “Tôi đến tịnh xá Kỳ Hoàn. Đức Thế Tôn là người yêu của tôi”. Sau đó không lâu mang bụng bầu đến trước Phật đang giảng đạo lý, lớn tiếng bêu xấu. Trời Đế Thích thấy cảnh bất bình, hóa làm chuột nhắt cắn đứt sợi dây, cái gối độn bụng của Chiến Già rơi xuống.

phật

Cuộc đời Đức Phật cũng gặp nhiều người xấu muốn ám hại. Trong số đó, có Đề-bà-đạt-đa là người em họ, muốn giành quyền thống lĩnh Tăng-già, nên rắp tâm tìm cách giết hại đức Phật nhiều lần nhưng không thành.

Đau buồn ngay ở kiếp này

Kiếp sau cũng lại tràn đầy buồn đau

Người làm điều ác hay đâu

Buồn xưa theo mãi dài lâu bên mình

Quay nhìn việc ác tạo thành

Chết mòn thân xác, héo nhanh tâm hồn.

Lời đức Phật dạy:

– Lấy bịnh khổ làm thuốc thần.

– Lấy hoạn nạn làm giải thoát.

– Lấy khúc mắc làm thú vị.

– Lấy ma quân làm bạn đạo.

– Lấy khó khăn làm thích thú.

– Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ.

– Lấy người chống đối làm nơi giao du.

– Coi thi ân như đôi dép bỏ.

– Lấy sự xả lợi làm vinh hoa.

– Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh.

Trong thế giới nhà Phật, người tu không cần có uy tín, nên không sợ mất uy tín. Đức Phật là bậc chân thiện mỹ, Ngài là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô ngã vị tha, quên mình vì đại chúng, vì chúng sanh, nên có bêu xấu, vu khống hay khen tặng, Ngài cũng không màng đến. Vì có uy tín mà không làm ích lợi quần chúng, thì uy tín mà làm gì. Bêu xấu vu khống đức Phật tức là vinh danh Ngài đối với quần chúng đệ tử.

Các bạn ạ! Khi có người hạ nhục mình, không nên oán hận, mà nghĩ đến tại sao người kia tức giận, bêu xấu vu khống mình đến cùng cực và tiếp tục quán chiếu tại sao người vu khống bêu xấu mình đến cùng cực, phá hoại đạo hạnh của mình như vậy?

Khi được khen ai cũng vui tươi,

Khi bị chê ai cũng buồn chán,

Người khôn vượt khỏi khen chê,

Thân tâm an ổn, vui tươi làm lành.

Phật an nhiên, tự tại, bất động trước mọi biến động của cuộc đời nên ngày hôm nay ta thờ Phật, cung kính lễ lạy Phật vì nhân cách siêu phàm vượt Thánh của Ngài mà cố gắng bắt chước tu tập để vượt qua cạm bẫy cuộc đời trước Tám ngọn gió “được-mất, khen-chê, danh thơm-tiếng xấu và khổ-vui”.

Lời dạy cuối cùng của Đức Phật là: “Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, chịu biến hoại, hãy tinh tiến tu học để đạt giải thoát!”. Theo kinh Đại bát – niết-bàn.

Nguồn: Sưu tầm

Trigger Sidebar Cart0
×
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng. Go to Shop