Chia sẻ:

Mẫu khuôn viên có diện tích dành cho sáu phần mộ – Đồi Kim

Khuôn  viên bố trí được 6 phần mộ tại đồi Kim:

Khuôn viên bố trí được 6 phần mộ tại đồi Kim được quy vào mộ gia đình nhỏ có diện tích từ 24 mnằm ở các cơ của đồi Kim thuộc khu D6-4.

Mỗi khuôn viên có thể cảnh quan riêng, đẹp mắt và có không gian riêng biệt cho từng khuôn viên.

Đặc điểm: phần cơ nhỏ hơn nên 24m sẽ chạy dài và bố trí được 6 phần mộ theo chiều dài.

Dưới đây là một số hình ảnh mẫu khuôn viên 6 phần mộ:

khuôn viên dành cho 6 phần mộ 1

khuôn viên dành cho 6 phần mộ 2

khuôn viên dành cho 6 phần mộ 3

khuôn viên dành cho 6 phần mộ 4

khuôn viên dành cho 6 phần mộ 5

khuôn viên dành cho 6 phần mộ 6

khuôn viên dành cho 6 phần mộ 7

khuôn viên dành cho 6 phần mộ 8

khuôn viên dành cho 6 phần mộ 9

khuôn viên dành cho 6 phần mộ 10

khuôn viên dành cho 6 phần mộ 11

Trigger Sidebar Cart0
×
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng. Go to Shop