Chia sẻ:

Mẫu khuôn viên có diện tích dành cho 12 phần mộ – Đồi Kim

Khuôn  viên bố trí được 12 phần mộ tại đồi Kim:

Khuôn viên bố trí được 12 phần mộ tại đồi Kim được quy vào mộ gia đình lớn có diện tích 52m2 nằm ở cơ của đồi Kim thuộc khu D4-3 (ngay trước nhà điều hành).

Mỗi khuôn viên có thể cảnh quan riêng, đẹp mắt và có không gian riêng biệt cho từng khuôn viên.

Đặc điểm: Khu D4-3 là khu đất có chiều sâu dài hơn, có thể xếp được thành 3 hàng mộ mỗi hàng có thể sắp xếp tối đa 4 phần mộ trên 1 hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh mẫu khuôn viên 12 phần mộ:

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 1

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 2

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 3

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 4

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 5

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 6

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 7

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 8

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 9

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 10

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 11

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 12

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 13

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 14

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 15

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 16

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 17

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 18

khuôn viên dành cho 12 phần mộ 19

Trigger Sidebar Cart0
×
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng. Go to Shop