Quay lại

Cụ LÊ VĂN ĐĨNH

Ngày sinh: /1894

Ngày giỗ:15-09-1966 (âm lịch)

Hưởng thọ: 72 tuổi

Quê quán: Sơn Tây - Hà Nội

Vị trí phần mộ: Lô 7 - Dãy 4 - Khu E5-1 - Đồi Mộc

Lời nhắn

Danh sách lời nhắn