Quay lại

Cụ PHẠM VĂN YẾT

Ngày sinh: /1928

Ngày giỗ:29-04-2008 (âm lịch)

Hưởng thọ: 80 tuổi

Quê quán: Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

Vị trí phần mộ: Lô 6 - Dãy 3 - Khu E1-3 - Đồi Mộc

Lời nhắn

Danh sách lời nhắn