Quay lại

Cụ NGUYỄN VĂN TỐN

Ngày sinh: 15/02/1915

Ngày giỗ:28-09-2014 (âm lịch)

Hưởng thọ: 99 tuổi

Quê quán: Từ Sơn - Bắc Ninh

Vị trí phần mộ: Lô 4,5 - Dãy 1 - Khu E5-1 - Đồi Mộc

Lời nhắn

Danh sách lời nhắn