Quay lại

Cụ LÂM NGỌC BẢO

Ngày sinh: 18/06/1937

Ngày giỗ:10-07-2015 (âm lịch)

Hưởng thọ: 78 tuổi

Quê quán: Thanh Ba - Phú Thọ

Vị trí phần mộ: Lô 41 - Dãy 1 - Khu H2 - Đồi Hỏa

Lời nhắn

Danh sách lời nhắn