Quay lại

Bà HÀ THỊ KIM THƯ

Ngày sinh: /1955

Ngày giỗ:17-06-2017 (âm lịch)

Hưởng thọ: 62 tuổi

Quê quán: Hà Nội

Vị trí phần mộ: Lô 19 - Khu K3-5 - Đồi Kim Quy

Lời nhắn

Danh sách lời nhắn