Quay lại

Cụ NGUYỄN VIẾT HƯƠNG

Ngày sinh: /1941

Ngày giỗ:18-05-2013 (âm lịch)

Hưởng thọ: 72 tuổi

Quê quán: Thành Phố Vinh - Nghệ An

Vị trí phần mộ: Lô 23 - Dãy 4 - Khu D8 - Đồi Kim

Lời nhắn

Danh sách lời nhắn