Quay lại

Cụ NGUYỄN THỊ LIÊN

Ngày sinh: 01/01/1912

Ngày giỗ:29-06-2005 (âm lịch)

Hưởng thọ: 93 tuổi

Quê quán: Hưng Yên

Vị trí phần mộ: Lô 19 - Dãy 4 - Khu D8 - Đồi Kim

Lời nhắn

Danh sách lời nhắn