Quay lại

Cụ NGUYỄN HỮU HẠP

Ngày sinh: 13/10/1924

Ngày giỗ:22-12-2014 (âm lịch)

Hưởng thọ: 90 tuổi

Quê quán:

Vị trí phần mộ: Lô 1,2 - Dãy 8 - Khu D8 - Đồi Kim

Lời nhắn

Danh sách lời nhắn