Quay lại

Ông ĐỖ NGỌC TUẤN

Ngày sinh: 14/11/1958

Ngày giỗ:12-05-2016 (âm lịch)

Hưởng thọ: 58 tuổi

Quê quán: Nguyệt Mại - Hùng Vương - Vụ Bản - Nam Định

Vị trí phần mộ: Lô 49,50,51 - Dãy 7 - Khu D8 - Đồi Kim

Lời nhắn

Danh sách lời nhắn